Vežba: Kako možemo razvijati sopstvenu rezilijentnost (otpornost)?

Imam utisak da sam odrastala sa nekim uverenjem da se jaki ljudi rađaju sami po sebi i da su neke stvari kao što su hrabrosti, motivacija, entuzijazam prosto urođene. Kako sam se obrazovala postalo mi je jasnije i da se ove stvari mogu učiti i razvijati, ali mislim da sam tek nakon nekih ličnih životnih poteškoća i poraza zaista iskustveno usvojila i osvestila da je to moguće i da u stvari mi itekako možemo da utičemo na razvoj sopstvene otpornosti (rezilijentnosti). 

Otpornost  (rezilijentnost) je sposobnost oporavka nakon nedaća. Zbog nepredvidljivosti života uvek će biti teških i srećnih perioda u životu svakog od nas. Ne slažem se sa tim da svaka užasna trauma kao što su zlostavljanja i ratovi,  ima neku duboku poruku za nas niti da u svemu lošem treba da se nađe smisao. Po meni, nekada je taj smisao samo u proces izlečenja i oporavka, bez traženja smisla u onome što je bilo bolno.

U narednom delu podeliću sa vama pitanja koja vam mogu biti dobra polazna tačka u izgradnji vašeg ličnog plana razvoja rezlijentnosti. Ova pitanja se zasnivaju na različitim komponentama rezlijentnosti -rezilijentno razmišljanje, upravljanje emocijama, važni odnosi i građenje unutrašnjih snaga. Odgovorima na ova pitanja možete osvestiti koji su to aspekti vašeg života u kojima vam je možda potrebna dodatna podrška ili pomoć drugih, koje su vaše jake a koje slabe strane, koji su značajni odnosi u vašem životu i kako ih negujete…Pripremite papir i olovku i odgovorite na pitanja što iskrenije.

Napravite dubok udah i dubok izdah i negujte početnički um.

Rezlijentno razmišljanje

Razmislite o trenutnoj, nedavnoj ili prošloj izazovnoj i teškoj situaciji, događaju ili razdoblju iz vašeg života. Pokušajte se povezati s mislima, osećanjima i telesnim senzacijama koje doživljavate u trenutku dok razmišljate o tome. U isto vreme budite svesni da je ovo samo mentalni eksperiment, vi imate potpunu kontrolu dok razmišljate o tome.

Pokušajte odgovoriti na ova pitanja koja vam mogu dati drugačiji pogled, značenje ili perspektivu vašeg iskustva, i budite otvoreni za posmatranje stvari iz malo drugačijeg ugla.

Kako sam se promenio i izrastao iz ovog iskustva?

Koje sam lekcije naučio?

Šta sada znam o sebi, a pre nisam znao?

Imam li neke ideje, želje, razmišljanja o tome kako treba stvari u mom životu da izgledaju nadalje?

Upravljanje emocijama

Koje su neugodne emocije s kojima se suočavam u trenutku kada se povežem sa svojim iskustvom?

Šta mi pomaže kada osetim te emocije?

Šta još mogu učiniti da bih više prihvatio ta osećanja?

Važni odnosi

A sada razmislite o važnoj osobi u vašem životu koja vas voli i prihvata upravo takve kakvi jeste. Razmislite o njegovim / njenim karakternim osobinama, ponašanju, situacijama i iskustvima kroz koja ste zajedno prošli … To može biti član porodice, prijatelj, partner, učitelj, mentor …

Pokušajte odgovoriti na ova pitanja:

Ko je ta osoba i koje su njene osobine kojima se zaista divim i na koje se ugledam?

Zašto mi je taj odnos važan?

Kako pridonosim tome da ovaj odnos postane jak i smislen?

Građenje unutrašnjih snaga

Pronađite 4 prijatelja / članova porodice / kolega / … Nekog vas jako dobro poznaje i neko duže vreme. Zamolite svakog od njih da navede 5 osobina / snaga o vama koje im se stvarno sviđaju i kojima se dive.

Zapišite ih u nastavku:

Kako se osećate nakon što ste čuli njihove misli o vama?

Koliko osobine koje su oni spomenuli su u skladu sa onim kako i vi sebe posmatrate?

Koje su za vas vaših 5 najznačajnijih osobina/snaga kojima se divite i volite kod sebe?

A sada za kraj, napišite kako se osećate nakon što ste uradili ovu vežbu? Do kojih uvida ste došli usmeravajući se na različite komponente u ovoj vežbi?

Nadamo se da vam odgovori na ova pitanja mogu dati različite perspektive i poglede na to šta je možda neophodno osnažiti u vašem životu, gde ste usmerili manje energije a možda je potrebno više, koje su prepreke na putu razvoja samosvesti i rezilijentnosti i koja vrsta podrške vam je potrebna.

Procitajte vise o Yin i Yang-u samosaosecanja

>
Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap