Kako da izgradiš rezilijentnost?

Da li si empatična i lako daješ podršku drugima? A kada si ti u pitanju, kao da ne znaš kako sebe samu da podržiš a da to nije uz samokritiku i osudu? Da li si ambiciozna sa visokim očekivanjima u odnosu na sebe i osećajem da nikada nije dovoljno dobro?

Znam kako je kada ne znaš da budeš podrška samoj sebi. U više navrata sam se suočila sa emocionalnom iscrpljenošću, nizom zdravstvenih problema, prekidom višegodišnje veze, životom u inostranstvu, gubitkom, brakom sa strancem i životom preduzetnice od svoje 25 godine.

Šta mi je pomoglo da ne odustanem i podržim sebe?

Rad na jačanju sopstvene rezilijentnosti.

Danas mnogo brže prepoznajem signale potencijalnog burnout-a ili pak saosećajnog zamora, uspevam sebe da zaštitim, podržim i umirim unutrašnjeg kritičara. Ovo je nešto što ja iznova i iznova vežbam svakodnevno i na taj način jačam svoju rezilijentnost.

“When I see people stand fully in their truth, or when I see someone fall down, get back up, and say, ‘Damn. That really hurt, but this is important to me and I’m going in again’—my gut reaction is, ‘What a badass.’”
– Brené Brown

Kome je namenjen ovaj webinar?

 • Ambicioznim ženama (25 – 40 godina) koje imaju visoka očekivanja od sebe i osećaju se kao da nikada nisu dovoljne dobre
 • Doživljavaju sebe kao perfekcioniste i samokritične
 • Često su pod stresom i ne znaju da se opuste
 • Suočile su se sa burnout-om ili emocionalnom iscrpljenošću
 • Znaju da podrže druge, empatične su, često i visokosenzitivne, ali imaju problem da tu podršku daju sebi
 • Imaju izazova sa postavljanjem granica i zaštitom sebe u teškim odnosima

Next session starts in:

0

days

0

hrs

0

mins

0

secs

Rezilijentnost se uči i jača.

Rezilijentni ljudi imaju probleme kao i svi drugi, ali zahvaljujući svojim unutrašnjim snagama, imaju tu sposobnost da se brže vrate nazad na noge. Znaju da se nose na zdrav način sa teškim osećanjima, stresom, veruju u sebe i neguju rezilijentan način razmišljanja o životu i izazovima.

Covid pandemija je pod nas postavila nove standarde normalnosti i upravo je naša rezilijentnost stavljena na test. U današnje vreme biti rezilijentan je osnova za zdrave odnose, mentalno zdravlje i generalno blagostanje.

Ko sam ja i zašto baš tema rezilijentnosti?

Poslednjih 12 godina kreiram programe i edukacije prilagođen potrebama današnjice.
Zovem se Vesna Laković van Kempen, pedagog sam, trener, a uskoro ću se ostvariti i kao autor priručnika o razvoju rezilijentnosti kroz prakse Mindfulness-a i Samosaosećanja.


Ljudi koji rade sa mnom ili čitaju moj blog, me nazivaju posvećenom, inovativnom i iskrenom s obzirom da negujem spontanost, iskrenost i humor na svojim edukacijama i blogu, pošto je za mene humor karakteristika rezilijentnosti.
Poslednjih 7 godina vodim treninge iz oblasti Mindfulness prakse (svesna pažnja, fokusiranost i bolja kontrola stresa), TRE vežbi za oslobađanje stresa, tenzije i traume, a od nedavno i trening razvoja samosaosećanja – rezilijentnosti i prevencije sagorevanja i saosećajnog zamora. Među prvim sam sertifikovanim trenerima Mindfulness-a i TRE vežbi u zemlji, a prvi sam trener Samosaosećanja (Mindful self-compassion) u regiji, na koji se često u svojim knjigama poziva i Brene Brown.
Kroz moje programe do sada je prošlo preko 1000 osoba iz zemlje i inostranstva. Tokom 2020. godine na početku Covid pandemije održala sam niz besplatnih webinara na kojima je prisustvovalo preko 7000 osoba.
Ono što je zajedničko svim mojim programima jeste upravo jedna stvar – moji programi razvijaju i jačaju rezilijentnost.

Do tog zaključka sam došla upravo iz povratnih informacija svih mojih učesnika kao i istraživanja koje smo radili sa učesnicima mojih višenedeljnih programa.

Šta ćete čuti na ovom webinaru?

Na ovom webinaru fokusiraću se na:

 • Prepoznavanje neprijatnih osećanja i negativnih misli i učenja kako možemo lakše da ih osvestimo, prihvatimo i otpustimo
 • Korake za menjanje negativnog/samokritčnog unutrašnjeg glasa
 • Ostaviću i vreme za vaša konkretna pitanja

Na ovom webinaru pričaću upravo o tome šta nam konkretno može pomoći u jačanju naše rezilijentnosti iz ugla programa i praksi za koje sam sertifikovana a to su:

 • Mindful self-compassion (samosaosećanje – program autora Kristin Neff i Chris Germera za koji sam jedini sertifikovani trener u regiji a za koji su istraživanja potvrdila da utiče na jačanje rezilijentnosti sa ciljnim grupama različitih uzrasta, potreba i demografije (za one znatiželjne i zainteresovane među vama, pišite mi i poslaću vam informacije :))
 • Mindfulness-a (svesne, usmerene pažnje)
 • TRE (tension, stress release exercises – vežbe za otpuštanje tenzije i stresa)

Ovi programi su potkrepljeni nizom istraživanja koja potvrđuju da:

 • Jačaju rezilijentnost na stres i teška osećanja
 • Razvijaju sampoštovanje (koleginica i ja smo istraživale ovu temu i zvanično i potvrdile!)
 • Poboljšavaju motivaciju
 • Pomažu osobama da se lakše nose sa anksioznošću i depresijom
 • Smanjuju samokritičnost
>
Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap