72 vežbe za kontrolu stresa i umirivanje teških misli i emocija!

3 razloga zašto organizacije vole da rade sa mnom

14 godina fascilitatorskog iskustva i 7 godina iskustva kao sertfikovani Majndfulnes trener

Preko 25.000 ljudi je prošlo moje edukacije širom sveta

Diplomirani pedagog, sa master studijama iz menadžmenta u obrazovanju

Edukacije za organizacije i kompanije

Dozvolite mi da osnažim vaš tim i vodim ih u pravom smeru razvoja

Dnevnik svesne pažnje i kontrole stresa.

72 vežbe za kontrolu stresa i umirivanje teških misli i emocija!

Pozovite me kao predavača – govornika

Hajde da zajedno širimo priču dobrobiti pravaca zasnovanih na majndfulnes praksi kako bi kreirali zadovoljniji svet.

Niste sami u vašoj želji za razvojem, zato su me ove organizacije i kompanije angažovale:

U našem radu radimo na razvoju:

 • Samosvesti
  Svesnost sopstvenih misli, osećanja, telesnih senzacija i njihovog uticaja na nas u cilju razvoja otpornosti kada se suočavamo sa stresom, životnim krizama i izazovima
 • Hrabrosti i ranjivost u odnosima
  Radimo na prepoznavanju naših sržnih vrednosti, učimo kako da postavljamo lične granice i ne udovoljamo drugima po cenu sopstvenog integriteta
 • Osnaživanja i podrške sebe i drugih
  Učimo kako da osnažimo sebe, prepoznamo zamke sopstvene samokritičnosti i perfekcionizma, vežbamo kako da brinemo o sebi dok brinemo i o drugima u cilju prevencije burnout-a i saosećajnog zamora
 • Iskrenosti i autentičnosti
  Preispitujemo sopstvena ograničena uverenja, samoobmane i zamke u koje upadamo, negujemo iskrenost nasuport begu u spritualnost i neprestani “lični rad i razvoj”

Mindfulness corner je mesto na kom učimo kako da razumemo, prihvatimo i osnažimo sebe i druge kroz negovanje, učenje i vežbanje vrednosti Mindfulness-a i Samosaosećanja (Mindful self-compassion).

Mi nudimo znanja alate, ali pre svega podršku, osnaživanje i inspiraciju koje mogu da pomognu pojedincima i grupama u cilju izgradnje unutrašnjih resursa.

Kontaktiraj me!

Stojim na raspolaganju kao trener / predavač / mentor / autor / govornik za treninge, radionice, predavanja, panele,  govore, podcaste, blogove i emisije o Mindfulness-u, Samosaosećanju, Rezilijentnosti, TRE vežbama sa različitim uzrastima, kao i temama koje se tiču prevencije sagorevanja, saosećajnog zamora i emocionalne iscrpljenosti.


Telefon: +381 65 4138 764
E-mail: [email protected]

>