Yin i yang samo-saosećanja

U našim ranijim tekstovima pisali smo o 3 elementa samo-saosećanja a to su: Mindfulness (svesna pažnja) umesto preterane identifikacije sa negativnim mislima i neprijatnim osećanjima, Ljudskost nasuport naše tendencije da se izolujemo i osamimo kada prolazimo kroz težak period i Nežnost, briga koju dajemo sebi umesto samokritike i osude.

Kristin Neff i Chris Germer su poslednjih godina pisali više o tome kako možemo da negujemo samo-saosećanje kroz dva različita, suprotna a opet uzajamno komplementarna kvaliteta ove prakse, a to jesu yin i yang samo-saosećanja u suštini dve važne nerazdvojive celine koje oblikuju ovu praksu.

Šta se podrazumeva pod ovim pojmovima?

Yin strana samo-saosećanja je kad smo “sami sa sobom” na ugodan i negujući način, gde toplinom i brigom zadovoljavamo svoje potrebe i postavljamo sebi pitanje: “Šta mi je potrebno?” pogotovo kad se suočavamo sa teškim osećanjima .Yang se odnosi na kvalitet delovanja u svetu, preuzimanja akcija kako bismo sebe zaštitili ili određene stvari ispravili koje nisu u redu za nas. To je ono što kad kažemo „ne“ nečemu što nam škodi, uz hrabrost i mudrost, ali ne iz mržnje ili straha.

Yin kvalitet samo-saosećanja

Uteha – predstavlja podršku koju bismo dali dragom prijatelju kada prolazi kroz težak period, podrazumeva deo samo-saosećanja kada dajemo sebi samima podršku za naše emotivne potrebe.

Umirivanje – drugi način kako možemo sebi da pomognemo da se osećamo bolje, posebno fizički smirenije.

Priznavanje -odnosi se na to jasno razumemo naše iskustvo, da možemo da pronađemo reči za to iskustvo i da razgovaramo sa sobom samima na podržavajući i nežan način.

Yang kvalitet samo-saosećanja

Zaštita – prvi korak samo-saosećanja jeste da se osećamo sigurno. Zaštita znači reći “ne” drugima koji nas na neki način ugrožavaju ili zaustaviti sebe same u našim autodestruktivnim ponašanjima.

Obezbeđivanje – pod ovim se podrazumeva da damo sebi ono što nam je potrebno. Najpre moramo da znamo šta nam je potrebno, kako bismo mogli da zadovoljimo svoje potrebe.

Motivisanje – samo-saosećanje služi da nas podrži, ohrabri u ostvarenju sopstvenih snova, planova i aspiracija, pomaže nam da se motivišemo kroz ohrabrenje, podsticaj a ne samokritiku i samoosuđivanje.

Zašto je važno negovati obe strane samo-saosećanja?

Mnogi samo-saosećanje posmatraju isključivo kao praksu koja nam može pomoći da se osećamo bolje, ali to nije tako. Mi u stvari radimo na menjanju odnosa koji negujemo sa sobom i iskustvima koja nam se dešavaju u životu a koja mogu biti izazovna, teška, preplavljujuća. Pod tim se podrazumeva i kako se odnosimo prema unutrašnjem kritičaru, sopstvenom perfekcionizmu i osuđivanju. Vrlo često da bismo bili samo-saosećajni, potrebno je da reagujemo iz onog ying kvaliteta samo-saosećanja a pod tim se podrazumeva da jasno kažemo ne, postavimo granice kako bismo sebe same zaštitili i obezbedili ono što nam je potrebno.

Stoga, kako bismo negovali samo-saosećanje prvi korak jeste mindfulness (svesna pažnja) osvešćivanje šta se dešava u nama, povezivanje sa drugima i negovanje duha ljudskosti, kao i davanje sebi podrške u procesu kroz koji prolazimo. Nakon čega polako i strpljivo možemo ići u pravcu negovanja yin i yang kvaliteta samo-saosećanja.

Ako vas ova tema zanima više, pozivamo vas da se pridružite našoj FB grupi Samo-saosećanje.

Procitajte vise o Mindfulnessu kao procesu rada na sebi

>
Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap