self development

rad na sebi

Mindfulness kao vodič u procesu rada na sebi – prvi deo

U poslednje vreme, intenzivnije nego ranije, imperativ uspeha počeo je da se nadmeće sa imperativom sreće na lestvici bitnosti. Brojne, popularne knjige uče nas o važnosti rada na sebi, govoreći o navikama „velikih“ i uspešnih kao sredstvu ka postizanju konačnog cilja – uspeha. Premda pompezne, nekad nezamislive, a često nedostižne životne priče mogu izazvati povećanje …

Mindfulness kao vodič u procesu rada na sebi – prvi deo Read More »

>