Postanite Mindful self-compassion trener, započnite svoje putovanje sa Vesnom.

U saradnji sa Centrom za Mindful self-compassion iz Amerike (CMSC), Vesna iz Mindfulness cornera nudi jedinistvenu priliku za profesionalce sa Balkana da postanu jedni od prvih treniranih ili sertifikovanih Mindful self-compassion (svesno samosaosećanje) trenera.

Kako izgleda vođenje Mindful self-compassion (MSC) treninga?

Kada vodite ovaj trening (skraćeno:MSC), važno je da ste svesni i samosaosećajni u odnosu sa sobom kao i svojim učenicima.

Put za obuku trenera MSC-a je dizajniran za one koji žele da predaju ceo 8-nedeljni MSC trening, one koji žele da integrišu svesnost i samosaosećanje u svoje tekuće profesionalne aktivnosti (npr. psihoterapija, koučing), pojedince zainteresovane za istraživanje ovog polja studija (tj. istraživači) ili pak prosvetni radnici ili HR menadžeri u kompanijama koji možda razmišljaju o integraciji ovih koncepata u svoje školske programe ili programe na radnom mestu.

Vaš MSC put obuke za trenera

Korak 1

Preduslovi

Pridružite se Vesni i sami iskusite i vežbajte MSC kroz 8-nedeljni trening uživo ili online.

Korak 2

Obučen MSC trener

Teacher training kurs uživo (6 dana) ili u online formatu 12 nedelja. Zatim, 10 nedelja Teacher training practicum. Nakon toga držite svoj prvi MSC trening (obavezno sa još jednim učiteljem) uz još 10 online supervizija. Nakon toga možete da držite osmonedeljni MSC trening i dobijate status: “Trained teacher”. Sve ovo se održava na engleskom jeziku.

Korak 3

Sertifikovan MSC Teacher

Saradnička procena sa mentorom. Upisujete se u program sertifikacije. Individualno mentorstvo tokom predavanja MSC treninga. Kada ste sertfikovani dobijate brojne pogodnosti: vođenje MSC treninga u intenzivnom formatu (5 dana), kreiranje novih MSC programa, vođenje grupnih online meditacija u centru u Americi itd.

Vaši potrebni preduslovi

kako biste mogli da započnete edukaciju za MSC trenera:

  • Uspostavljena svakodnevna praksa svesnosti (majndfulnesa) od najmanje dve godine.
  • Kontinuirana, svakodnevna, sedeća praksa meditacije.
  • Stalna, kontinuirana praksa samosaosećanja u svakodnevnom životu.
  • Prethodno učešće na osmonedeljnom Mindful self-compassion (MSC) treningu.
  • Potreban je minimalni razmak od 6 meseci između završetka MSC-a i početka obuke za trenere.
  • Pohađanje najmanje jednog 5-dnevnog retreat-a u tišini pod vođstvom trenera, zasnovanog na majndfulnesu.
  • Iskustvo u vođenju meditacija u grupi.
  • Svi preduslovi su obavezni i neće biti odobreni izuzeci.

Zajedno sa Vesnom ispunite svoje potrebne preduslove.

S ponosom mogu da kažem da sam prvi MSC obučeni trener na Balkanu, i da blisko sarađujem sa Centrom za MSC iz Amerike da dovedem Mindful self-compassion na Balkan.

Ovo me čini kvalifikovanim da vas podučim 8-nedeljnom MSC programu kako biste završili prvi korak vašeg puta za obuku MSC trenera. Osim toga, takođe sam sertifikovan da omogućim 5-dnevni retreat u tišini kako biste ispunili drugi preduslov. Pored toga, moja najveća majndfulnes Facebook grupa na Balkanu će vam takođe omogućiti da vežbate i unapredite svoje veštine fasilitacije meditacije.

Kontaktirajte me ili preuzmite informacije u pdf formatu da biste dobili pristup svim troškovima i detaljima u vezi sa vašom MSC obukom za trenera.

3 razloga zašto organizacije vole da rade sa mnom

14 godina fascilitatorskog iskustva i 7 godina iskustva kao sertfikovani Majndfulnes trener

Preko 25.000 ljudi je prošlo moje edukacije širom sveta

Diplomirani pedagog, sa master studijama iz menadžmenta u obrazovanju

>