Trening: “Svesno liderstvo”

Mindful centar i Centar za razvoj veština “Od ljubavi se raste” https://www.odljubaviseraste.com/ vas pozivaju na trening: “Svesno liderstvo” koji će se održati 4. juna u Novom Sadu!

Kome je namenjen ovaj trening?

Ovaj trening je namenjen svima onima koji žele da rade na svojim liderskim veštinama, osobama koje upravljaju timovima, rade sa ljudima, donosiocima odluka, kao i svima onima koji žele da usavrše svoje interpersonalne veštine, povećaju svoju fokusiranost, produktivnost i lakše ostvaruju svoje profesionalne ciljeve.

Šta možete da očekujete od ovog treninga?

-Bolji fokus, koncentraciju i memoriju
-Unapređivanje veština procene i donošenja odluka
-Razvoj sposobnosti za rešavanje konflikata
-Razvijanje veština upravljanja emocijama i kontrole stresa
-Unapređivanje komunikacijskih i interpersonalnih veština
-Povećano zadovoljstvo poslom

Teme kojima ćemo se baviti u okviru treninga:

-Liderstvo
-Mindfulness
-Upravljanje neprijatnim emocijama
– Unutrašnje vođstvo lidera
-Svesno slušanje
-Uloga mindfulnesa u procesu davanja fidbeka
-Briga lidera o sebi: samo-saosećajnost

Šta je to svesno liderstvo?

Svesno liderstvo (eng. Mindful leadership) je stil vođenja ljudi koji objedinjuje svesnost, jasnoću, kreativnost, empatiju i samo-saosećanje. Svesni lideri uspešno upravljaju drugima zahvaljujući sposobnosti da vešto upravljaju sobom.

Mesto i vreme održavanja treninga:

Trening će se održati 4. juna (nedelja) od 11-17h u prostorijama Mindful centra koji se nalazi na adresi: Banović Strahinje br. 18 u Novom Sadu.

Cena treninga:

Cena treninga iznosi 4500 dinara za prijave do 30. maja, nakon čega je cena 5000 dinara. Za prijave u paru ili grupi, cena je 4000 dinara po osobi.
Cena uključuje: 6h edukacije, radni materijal, 2 vežbe pažnje u mp3 formi za učesnike, kao i uverenje o učešću.

Način prijave:

Svi zainteresovani učesnici treba da pošalju prijavu sa svojim imenom i prezimenom kao i brojem telefona na: mindful.kutak@gmail.com ili mogu da se prijave na broj telefona: 061/622 6057.

Šta je to Mindfulness?

Mindfulness je veoma moćna praksa treniranja naše pažnje. Treniranjem naše pažnje uz pomoć Mindfulness-a mi učimo kako da budemo prisutni ovde i sada. Usmeravanjem pažnje na unutrašnja i spoljašnja iskustva bez prosuđivanja, prihvatanje tih iskustava bez pokušaja da ih promenimo, potisnemo ili zaustavimo. Ova praksa je moćna jer nam pomaže da naučimo kako da se zaustavimo u našim preteranim razmišljanjima, brigama, mislima o prošlosti, budućnosti i svemu onome što nas odvlači od našeg neposrednog iskustva u sadašnjosti i izaziva stres i neprijatna osećanja u nama.
Osoba zaslužna za popularizaciju Mindfulness-a je profesor doktor emeritus Džon Kabat Zin koji je krajem sedamdesetih godina kreirao osmonedeljni program koji se naziva Mindfulness Based Stress Reduction Program (MBSR) koji se pokazao posebno uspešnim u oblastima smanjenja stresa i anksioznosti. Vremenom Mindfulness dobija sve veći značaj u poljima medicine, psihologije i obrazovanja, a poslednjih godina sve više i u poslovnim okruženjima, sa ciljem primene u oblasti povećanja pažnje i poboljšanja mentalnog zdravlja, a danas su učesnici Mindfulness treninga osobe najrazličitijih potreba.

Zbog čega Mindfulness može biti koristan u poslovnim okruženjima?

Mindfulness praksa se pokazala uspešnom u oblastima smanjenja stresa i anksioznosti, kao i u širokom spektru različitih dobrobiti za zaposlene. Različite kompanije kao što su Google, Intel, Apple, General Mills, Deutsche Bank itd. primenjuju Mindfulness praksu u radu sa svojim zaposlenima. Brojna istraživanja su pokazala da primena Mindfulness-a u poslovnim okruženjima dovodi do sledećih održivih dobrobiti:
Veće zadovoljstvo radom
Poboljšana produktivnost
Povećana koncentracija, memorija i veština učenja
Veća otpornost i sposobnost oporavljanja nakon negativnih mentalnih stanja
Poboljšan odnos između poslodavca i zaposlenih kao i klijenata
Razvoj kreativnosti
Smanjenje stresa i anksioznosti

Emocionalna inteligencija podrazumeva našu sposobnost da:

– prepoznamo i razumemo naše emocije i reakcije – SAMOSVEST
– upravljamo našim emocijama, raspoloženjima, reakcijama i ponašanjem – SAMOKONTROLA
-upregnemo svoje emocije da nas motivišu na određene akcije i radimo na postizanju naših ciljeva – MOTIVACIJA
-prepoznamo osećanja drugih, razumemo njihove emocije i ponašanja i koristimo to radi efikasnijih odnosa sa drugima – EMPATIJA
-izgradimo kvalitetnije odnose sa drugima, pregovaramo, uspešno predvodimo druge ili učestvujemo kao značajan deo tima – SOCIJALNE VEŠTINE
Zašto je emocionalna inteligencija toliko važna? Ona igra veliku ulogu u uticaju na naše:
FIZIČKO ZDRAVLJE – Samo kada smo svesni naših emocija i reakcija na stres možemo upravljati stresom i postići dobro fizičko zdravlje.
MENTALNO ZDRAVLJE – Emocionalna inteligencija utiče na naš stav i pogled na naš život, bolje komuniciramo o svojim emocijama i to činimo na konstruktivan način. Bolje razumevanja osećanja i potreba ljudi oko nas donosi nam kvalitetnije i ispunjujuće odnose.
SPOSOBNOST REŠAVANJA KONFLIKATA – Kada umemo da prepoznamo tuđe emocije i saosećamo sa tuđim perspektivama, mnogo nam je lakše da razrešavamo konflikte ili čak i da ih izbegnemo. Takođe ovo doprinosi i boljem pregovaranju. Lakše nam je da pružimo drugima ono što žele onda kada razumemo koje su njihove potrebe.
USPEH – Visoka emocionalna inteligencija jača naše unutrašnje pokretače koji sprečavaju preteranu prokrastinaciju, jačaju samopouzdanje i pomažu nam da se usredsredimo na ciljeve.
LIDERSTVO – Sposobnost razumevanja onoga što motiviše druge i izgradnje dobrih odnosa sa kolegama neminovno čini ljude boljim liderima. Mogućnost prepoznavanja različitih emocionalnih profila među svojim kolegama ili zaposlenima pomaže rukovodiocima da izgrade pozitivno i efikasno radno okruženje.

Voditelji treninga:

Sanja Stanković je završila master studije iz sociologije, sertifikovani je praktičar transakcione i organizacijske transakcione analize i trener emocionalne pismenosti. Poseduje iskustvo u različitim organizacijskim kontekstima: državnom, privatnom i civilnom sektoru. Kreirala je onlajn edukaciju “Pregovaranje za početnike” kao i kurs pregovaračkih veština. Radila je kao predavač Sociologije i poslovnog komuniciranja u Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. Autor je većeg broja publikacija o savremenoj poslovnoj komunikaciji kao i programa za lični i profesionalni rast i razvoj. Suosnivač je Centra za razvoj veština”Od ljubavi se raste” koji za cilj ima razvoj ličnih i profesionalnih veština zasnovanih na emocionalnoj inteligenciji. Sanja trenutno radi kao saradnik za ljudske resurse u kompaniji za proizvodnju video igara Eipix Entertainment gde je zadužena za trening i razvoj zaposlenih kao i za procenu kandidata u procesu selekcije i regrutacije.

Vesna Laković dipl. pedagog, master menadžer u obrazovanju, sertifikovani međunarodni Mindfulness instruktor za odrasle,kao i sertifikovani voditelj programa Mindfulness Matters za decu i mlade po metodologiji Eline Snel. U centru za Mindfulness u Amsterdamu završila je trening: „Mindful Self-Compassion” (Svesno samo-saosećanje) i svoj dalji rad u oblasti Mindfulness-a planira da posveti kreiranju programa i praktikovanja pristupa svesnog samo-saosećanja za decu, mlade i odrasle.U okviru svetske mirovne organizacije World Peace Intiative sa Tajlanda volonterski je angažovana kao mentor na programu Peace revolution koji se bavi promocijom mindfulness-a i meditacije. U okviru Familylab Srbije članice svetske asocijacije Familylab radi kao obrazovni koordinator.Autor je različitih treninga, radionica iz oblasti ličnog razvoja, mentalnog zdravlja i neformalnog obrazovanja u radu sa decom, mladima i odraslima.

Related Articles

>
Copy link