Maja Bezbradica Momčilović

Sa mindfulness-om sam se upoznala kroz Vesnin masterclass svesne pažnje. S obzirom da radim puno radno vreme, a živim u gradu gde se u prevozu provodi dosta vremena, bila sam u stresu misleći da ja ništa ne stižem. Mindfulness mi je pokazao da itekako mogu da zakočim i ne srljam sa brigom i preteranim razmišljanjima. Ako želite da naučite da budete prisutni ovde i sada, bez krivice i stresa, javite se Vesni i upoznajte mindfulness.

>
Copy link