Vesna Laković je diplomirani pedagog, master menadžer u obrazovanju.. Od 2015. vodi treninge svesne pažnje, radionice i programe za decu, mlade i odrasle u Srbiji i u regionu kao preduzetnik u okviru Mindfulness centra. Završila je obuku za Mindfulness trenera u Sloveniji 2015, godinu kasnije je postala takođe i Mindfulness trener za decu i mlade sa praksom zasnovanom na metodi Mindfulness Matters od autorke  Eline Snel.

Nastavlja svoju specijalizaciju u oblasti Mindfulness-a završivši kurseve iz različitih oblasti: Svesno samo-saosećanje, program koji za cilj ima prevenciju od sagorevanja i saosećajnog zamora u pomagačkim profesijama, program Svesna pažnja i kontrola stresa (Mindfulness based stress reduction)  na Tajlandu. Vremenom upoznaje se i sa drugim praksama i pristupima koje postaju deo njenog rada, vrednostima pedagoga Jespera Jula, konstruktivističkom psihoterapijom, TRE- vežbama za otpuštanje napetosti i stresa…

Periodu između 2017. i 2018. provela je na Tajlandu radeći kao savetnik i Mindfulness facilitator u New life foundation, zajednici za oporavak od zavisnosti. Od 2019. jedna je od prvih sertifikovanih TRE provajdera u našoj zemlji (vežbe za otpuštanje tenzije, stresa i traume )

U februaru 2019,  ona i njen partner Andre van Kempen osnivaju Shift mindful centar da bi promovisali brigu o mentalnom zdravlju, rad na prevenciji sagorevanja i saosećajnog zamora kroz psiho-edukativne onlajn programe. Andre i Vesna su se upoznali na Tajlandu gde su oboje radili, Vesna kao savetnik i Andre kao marketing menadžer u New life foundation zajednici.

Andre van Kempen je iz Holandije i u poslednjih 10 godina njegova karijera bila je fokusirana na IT sektor, dizajn, prodaju i marketing u sklopu njegove prethodne kompanije čiji je bio i vlasnik Techtwo iz Holandije. Pre tri godine zbog ličnih životnih izazova promenio je svoj pravac i nakon tri godine provedene u Aziji i Australiji živi u Srbiji od 2019. i radi kao preduzetnik u okviru Shiftmindful-a. 

Poslednje 4 godine njegov fokus je usmeren na oblasti ličnog razvoja, biznis coaching-a i konsaltinga iz pravaca kao što su NLP,  Mindful and compassionate leadership (svesno i saosećajno liderstvo), Scaling up metode i mindfulness, zen i vipassana meditacije. Trenutno je u edukaciji za voditelja  TRE vežbi za otpuštanje tenzije, napetosti i stresa.

Andre i Vesna kombinuju dva sveta – online i offline sa ciljem da je znanje dostupno svima – svuda.
Copy link
Powered by Social Snap