Deca, tinejdžeri i mladi

U radu sa decom i mladima uzrasta od 5 do 19 (pogodan i za uzraste do 25) radimo po metodi Eline Snel Mindfulness Matters, za čiji smo program sertifikovani a tokom 2020 počinjemo i sa autorskim programom Svesne pažnje za decu i roditelje.

Zbog čega su deci i mladima potrebni treninzi pažnje?

U današnje vreme deca su zauzeta najrazličitim aktivnostima baš kao i odrasli. Imaju problem sa snom, lako im skrene ili odluta pažnja i, često su uznemirena i podložna impulsivnim reakcijama. Upoznavanjem dece sa vežbama pažnje (mindfulness-om) na ranom uzrastu mi ih osnažujemo  moćnom veštinom vežbanja pažnje, koncentracije i posmatranja, učimo ih da budu u kontaku sa svojim telom, kako da nauče da se smire i odlože svoje impulsivne reakcije. Uticaj Mindfulness-a (svesne pažnje) se pokazao važnim u ravoju psihičke i mentalne smirenosti, što vodi ka poboljšanoj koncentraciji i učenju.  Samopouzdanje raste, kao i razvoj saosećanja, strpljenja i otpuštanja stvari koje ne mogu da se promene (prihvatanja).  Sve ove veštine ih uče da se nose sa kratkoročnim i dugoročnim stresnim situacijama, postaju prijateljski nastrojeni ne samo prema drugima već najpre prema sebi samima, samim tim se smanjuje i vršnjačko nasilje.

Kakvi su to treninzi pažnje i čime se bave?

Program od 8-10 nedelja po kom radimo sa decom i tinejdzerima se zove Mindfulness Matters i kreiran je od strane Eline Snel koja je prva u Evropi počela da se bavi primenom Mindfulness-a u radu sa decom i tinejdžerima u školama, bolnicama i u privatnoj praksi. Njen program se zasniva na izvornom program Dzon Kabat Zina (Mindfulness Based Stress Reduction Program) za odrasle,  posebno prilagođenom deci i tinejdžerima uzrasta od 5 do 19 godina (mada se može primenjivati i sa mladima do 25 godina). Njene knjige: “Sitting still like a frog” za roditelje dece mlađih uzrasta, kao i “Breath through this” za roditelje tinejdžera su prevedene na 27 jezika, a njeni programi se realizuju širom sveta.  Programe vode treneri koji su diplomirali na Academy for Mindful Teaching.

Deca i tinejdžeri se tokom trajanja treninga bave temama: pažnje i koncentracije, svesnosti tela i pokreta, čula i percepcije, osećanja i njihovog prihvatanja, mašte, saosećanja itd. Stariji uzrasti se posebno usmeravaju i na teme komunikacije, stresa, prihvatanja, strpljenja itd. Kroz razgovor, vežbe pažnje, pokreta, priča, crtanja, igre i mnogih drugih zanimljivih aktivnosti treniramo našu pažnju.

Kojim uzrastima su treninzi namenjeni?

Program je kreiran za četiri uzrasne grupe:

  • 5-7 (8);
  • 8-11(12);
  • 12-14
  • 14-19 (do 25 godina)

Pogodan je za decu sa ili bez određene dijagnoze, a posebno i za one koji se bave sportom ili muzikom.

Da li su treninzi grupni ili individualni i gde se održavaju?

Trening se može održati u grupi ili individualno u privatnoj praksi u našim prostorijama. Na poziv različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, insitutcija, kancelarija za mlade, privatnih škola, vrtića otvoreni smo da treninge za decu i mlade održimo i na ovim mestima.

Za decu mlađih uzrasta,veoma je važna uključenost roditelja tokom trajanja treninga. Preporučena literatura za roditelje dece i tinejdžera  jesu knjige: „Sitting still like a frog“  i „Breath through this“ autorke Eline Snel.

Kakvi su to programi svesne pažnje za decu i roditelje?

U okviru Mindful centra od 2020. godine počeli smo sa organizovanjem programa svesne pažnje za decu i roditelje. U pitanju su osmonedeljni treninzi na kojima učestvuju deca uzrasta od 5-7, kao i deca uzrasta od 8-10 godina zajedno sa svojim roditeljima. Neki susreti su namenjeni samo deci, a neki pak samo roditeljima. Odlučili smo se za ovaj pristup u radu jer smo iz dosadašnje prakse uvideli da deca najbolje usvajaju praksu svesne pažnje ukoliko su i roditelji aktivno uključeni u čitav proces učenja, odnosno bez svesnih odraslih ne možemo očekivati da imamo svesnu decu. Sa druge strane roditeljima je teško da prenesu značaj svesne pažnje deci ukoliko je i sami iskustveno ne treniraju.

Susreti se održavaju jednom sedmično u trajanju od 1h a prate ih vežbe pažnje u mp3 formi kao i povremeni pisani domaći zadaci koje deca rade zajedno sa roditeljima kod kuće. Pored fokusa na teme svesne pažnje i koncentracije, svesnosti tela i pokreta, misli i osećanja, poseban akcenat se stavlja na razvoj svesnih odnosa, empatije, samo-saosećanja (saosećanje usmereno ka nama samima).

Autor programa je Vesna Laković.

Za dodatne informacije o treningu-mestu, vremenu održavanja, načinu rada i ceni, možete nam pisati na: vesna@mindfulnesscorner.com

>
Copy link
Powered by Social Snap