U radu sa decom i mladima uzrasta od 6 do 19 (pogodan i za uzraste do 25) radimo po metodi Eline Snel Mindfulness Matters, za čiji smo program sertifikovani.

Zbog čega su deci i mladima potrebni treninzi pažnje?

U današnje vreme deca su zauzeta najrazličitim aktivnostima baš kao i odrasli. Imaju problem sa snom, lako im skrene ili odluta pažnja i, često su uznemirena i podložna impulsivnim reakcijama. Upoznavanjem dece sa vežbama pažnje (mindfulness-om) na ranom uzrastu mi ih osnažujemo  moćnom veštinom vežbanja pažnje, koncentracije i posmatranja, učimo ih da budu u kontaku sa svojim telom, kako da nauče da se smire i odlože svoje impulsivne reakcije. Uticaj Mindfulness-a (svesne pažnje) se pokazao važnim u ravoju psihičke i mentalne smirenosti, što vodi ka poboljšanoj koncentraciji i učenju.  Samopouzdanje raste, kao i razvoj saosećanja, strpljenja i otpuštanja stvari koje ne mogu da se promene (prihvatanja).  Sve ove veštine ih uče da se nose sa kratkoročnim i dugoročnim stresnim situacijama, postaju prijateljski nastrojeni ne samo prema drugima već najpre prema sebi samima, samim tim se smanjuje i vršnjačko nasilje.

Kakvi su to treninzi pažnje i čime se bave?

Program od 8-10 nedelja po kom radimo sa decom i tinejdzerima se zove Mindfulness Matters i kreiran je od strane Eline Snel koja je prva u Evropi počela da se bavi primenom Mindfulness-a u radu sa decom i tinejdžerima u školama, bolnicama i u privatnoj praksi. Njen program se zasniva na izvornom program Dzon Kabat Zina (Mindfulness Based Stress Reduction Program) za odrasle,  posebno prilagođenom deci i tinejdžerima uzrasta od 5 do 19 godina (mada se može primenjivati i sa mladima do 25 godina). Njene knjige: “Sitting still like a frog” za roditelje dece mlađih uzrasta, kao i “Breath through this” za roditelje tinejdžera su prevedene na 27 jezika, a njeni programi se realizuju širom sveta.  Programe vode treneri koji su diplomirali na Academy for Mindful Teaching.

Deca i tinejdžeri se tokom trajanja treninga bave temama: pažnje i koncentracije, svesnosti tela i pokreta, čula i percepcije, osećanja i njihovog prihvatanja, mašte, saosećanja itd. Stariji uzrasti se posebno usmeravaju i na teme komunikacije, stresa, prihvatanja, strpljenja itd. Kroz razgovor, vežbe pažnje, pokreta, priča, crtanja, igre i mnogih drugih zanimljivih aktivnosti treniramo našu pažnju.

Kojim uzrastima su treninzi namenjeni?

Program je kreiran za četiri uzrasne grupe:

  • 5-7 (8);
  • 8-11(12);
  • 12-14
  • 14-19 (do 25 godina)

Pogodan je za decu sa ili bez određene dijagnoze, a posebno i za one koji se bave sportom ili muzikom.

Da li su treninzi grupni ili individualni i gde se održavaju?

Trening se može održati u grupi ili individualno u privatnoj praksi u našim prostorijama. Na poziv različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, insitutcija, kancelarija za mlade, privatnih škola, vrtića otvoreni smo da treninge za decu i mlade održimo i na ovim mestima.

Za decu mlađih uzrasta,veoma je važna uključenost roditelja tokom trajanja treninga. Preporučena literatura za roditelje dece i tinejdžera  jesu knjige: „Sitting still like a frog“  i „Breath through this“ autorke Eline Snel.

Za dodatne informacije o treningu-mestu, vremenu održavanja, načinu rada i ceni, možete nam pisati na: mindful.kutak@gmail.com